THỨ HAI, NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2024 08:59

4 Bộ cùng phối hợp vì sự phát triển toàn diện trẻ em

17/02/2022 | 20:33
Chiều ngày 17/02/2022, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành về thực hiện “Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng” giữa 4 Bộ: Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT và Bộ VH,TT&DL.

Tham dự Lễ ký kết có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Ưu tiên phát triển toàn diện trẻ em

Vấn đề phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các quyền của trẻ em cũng như việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong Chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển bền vững đến năm 2030 mà Việt Nam đã cam kết thực hiện. Đồng thời, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Chính vì vậy, ngày 29 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 với mục tiêu đảm bảo cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất trí tuệ, tinh thần, được bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển theo độ tuổi và nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực của quốc gia.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Lễ ký kết. Ảnh: Tống Giáp

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Lễ ký kết. Ảnh: Tống Giáp

Để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng đồng giai đoạn 2018 - 2025, thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ động phối hợp với 3 Bộ: Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Bộ VH,TT&DL thực hiện được một số nhiệm vụ trọng tâm như: Ban hành tài liệu truyền thông hướng dẫn chăm sóc trẻ trong 1.000 ngày đầu đời. Đây là sự nỗ lực lớn của Bộ Y tế và UNICEF đã phối hợp cùng Bộ LĐ-TB&XH. Hướng dẫn Đề án cho các tỉnh, thành phố để các tỉnh, thành phố có thể đưa vào chương trình phát triển kinh tế xã hội 5 năm vừa rồi của địa phương. Triển khai chương trình giáo dục cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ thơ. Thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc toàn diện tới trẻ em…

Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời. Việt Nam đã nội luật hóa tất cả các quyền và các nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em của Công ước, từ Hiến pháp năm 2013 đến Luật Trẻ em năm 2016 và các bộ luật, các luật có liên quan. Trách nhiệm của nhà nước, gia đình, cá nhân, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế về bảo đảm cho trẻ em được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, được giáo dục và học tập, được bảo vệ để có môi trường sống an toàn, được vui chơi, giải trí và được thực hiện quyền tham gia theo quy định cụ thể. Trong đó, đầu tư và hỗ trợ vì sự phát triển toàn diện của trẻ em là quan điểm xuyên suốt các quy định pháp luật và các chính sách an sinh xã hội của Việt Nam. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã đưa việc thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và các mối quan hệ xã hội.  

Việt Nam đang triển khai thực hiện các chính sách chăm sóc cho bà mẹ thời kỳ mang thai và sau khi sinh; các chính sách chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi và trước tuổi đi học tiểu học; các chính sách hỗ trợ lứa tuổi giáo dục phổ thông trong đó ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thiệt thòi về cơ hội phát triển...

Kết quả, tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi được cải thiện, tỷ lệ này đã giảm và Việt Nam đã thuộc các nước trong khu vực dưới 20%, trẻ em được chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn, các bệnh dịch nguy hiểm được đẩy lùi nhờ việc hầu hết trẻ em được tiêm chủng. Hầu hết trẻ em được đến trường: trẻ 3-36 tháng đạt 28,2%; trẻ 3-6 tuổi đạt 92,4%. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp xã hội ngày càng tăng. Số trẻ em bị tai nạn, thương tích có xu hướng giảm dần...

Những nội dung chính của Quy chế phối hợp liên ngành

Nhằm thống nhất các Bộ trong triển khai các chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em, Quy chế phối hợp liên ngành thực hiện Đề án chăm sóc vì phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng (gọi tắt là Quy chế phối hợp liên ngành) có 4 chương và 21 Điều, gồm các nội dung chính: Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện Đề án; Nghiên cứu rà soát và thực hiện chính sách pháp luật; Thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án; Triển khai chương trình tư vấn giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về phát triển toàn diện trẻ em; Kiện toàn các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; Xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng; Triển khai các mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; Thống kê, cung cấp thông tin và báo cáo tình hình triển khai Đề án, nghiên cứu khoa học... Bên cạnh đó, Quy chế cũng phân công cụ thể trách nhiệm của các ngành trong việc phối hợp triển khai, thực hiện Đề án.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: Việc các Bộ cùng nhau thống nhất và triển khai Quy chế phối hợp liên ngành sẽ góp phần quan trọng để hoàn thành mục tiêu của quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quan trọng hơn nữa là bảo đảm cho trẻ em được phát triển toàn diện, được tiếp cận toàn diện các dịch vụ; can thiệp và hỗ trợ đồng bộ cho trẻ em góp phần quan trọng thực hiện Chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển bền vững. Đặc biệt, Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối triển khai Đề án.

Lãnh đạo 4 Bộ gồm Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT và Bộ VH,TT&DL ký ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong nhưng năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025. Ảnh: Tống Giáp

Lãnh đạo 4 Bộ gồm Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT và Bộ VH,TT&DL ký ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong nhưng năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025. Ảnh: Tống Giáp

Cũng tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông đánh giá cao sự chủ động của Bộ LĐ-TB&XH trong việc xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành giữa 4 Bộ trong việc triển khai thực hiện Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025. Quy chế phối hợp giữa các Bộ nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp triển khai, đề xuất các giải pháp trong quá trình thực hiện Đề án của Chính phủ. Quy chế cũng tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng và tổn thương nặng nề đối với trẻ em, hàng nghìn trẻ em bị mồ côi do dịch bệnh Covid-19 gây ra mất mát đối với cha, mẹ các cháu, và ngay cả bản thân các cháu cũng phải hứng chịu bị mắc Covid-19. Hơn lúc nào hết, các Bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội cần phải chung tay, hợp sức để bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

"Hợp tác liên ngành là tâm điểm quan trọng để thúc đẩy phát triển toàn diện trẻ thơ mà vốn dĩ không thuộc trách nhiệm của chỉ riêng một bộ ngành nào. Việc có được một cơ chế hợp tác liên ngành hiệu quả, giúp bảo đảm cung cấp các dịch vụ chăm sóc toàn diện đến với trẻ đúng thời điểm và bảo đảm chất lượng, là việc cốt lõi. Các dịch vụ đó bao gồm các chăm sóc về y tế, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh, giáo dục, bảo vệ trẻ em, và trợ giúp xã hội, cùng với những hỗ trợ kỹ năng làm cha mẹ cho các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ. Đây chính là khía cạnh thách thức nhất của cách tiếp cận phát triển toàn diện trẻ thơ trên bình diện toàn cầu. Sự hiện hữu của một Quy chế liên ngành mà các bộ, ngành chung tay ký hôm nay sẽ là nền tảng giúp dịch vụ phát triển toàn diện trẻ thơ được mở rộng một cách bền vững ở Việt Nam". Phó Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Lesley Miller. 

 

Thanh Huyền
Khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023

Khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023

5 tháng trước

Tại Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, tối 11/11 đã khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch, liên hoan trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên Gia Lai 2023 với chủ đề “Gia...
Hà Nội tăng cường chăm lo cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hà Nội tăng cường chăm lo cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

2 năm trước

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 405/UBND-KGVX ngày 14/2 về việc thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ,...
Việt Nam có gần 500.000 trẻ em mắc COVID-19, các gia đình không được chủ quan

Việt Nam có gần 500.000 trẻ em mắc COVID-19, các gia đình không được chủ quan

2 năm trước

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về hướng dẫn, chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc COVID-19 của Bộ Y tế. Tính từ đầu mùa dịch COVID-19...
Tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ

Tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ

2 năm trước

Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ vừa phối hợp Hội những người yêu Sài Gòn tổ chức chương trình “Chung tay cùng bạn đến trường” và trao tặng 50 sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do dịch...
Trẻ em mầm non ở Đà Nẵng học trực tiếp từ 21/2 phải được sự đồng ý của cha mẹ

Trẻ em mầm non ở Đà Nẵng học trực tiếp từ 21/2 phải được sự đồng ý của cha mẹ

2 năm trước

Ngày 16/2, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng đã có hướng dẫn việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non. Theo đó, các trường mầm non trên địa bàn có cấp độ...
19,2% bệnh nhân COVID-19 ở nước ta là trẻ em, tỷ lệ tử vong thấp nhưng không thể chủ quan

19,2% bệnh nhân COVID-19 ở nước ta là trẻ em, tỷ lệ tử vong thấp nhưng không thể chủ quan

2 năm trước

Tính từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, tỷ lệ mắc COVID-19 của trẻ dưới 18 tuổi ở nước ta là 19,2%, tương đương khoảng hơn 490.000 trẻ. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em thấp hơn người lớn,...