CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 09:42

Ăn chè miễn phí, hàng chục người bị nôn ói nhập viện cấp cứu

Ăn chè miễn phí, hàng chục người bị nôn ói nhập viện cấp cứu

1 năm trước

Sau khi ăn chè phát miễn phí của bà Tuyết, 44 tuổi, ở Chợ Mới, tỉnh An Giang có 88 người bị ôn nói, tiêu chảy. Trong số này có 35 người bị nặng phải nhập viện cấp cứu.
Top Views