THỨ HAI, NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2024 07:16

Tập huấn báo chí về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Tập huấn báo chí về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

1 năm trước

Ngày 16/9, tại Hải Phòng, Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH) phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã tổ chức Hội thảo tập huấn báo chí về chủ đề Phòng chống quấy rối tình dục...
Việt Nam đẩy mạnh nỗ lực phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Việt Nam đẩy mạnh nỗ lực phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

2 năm trước

Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc thông qua quá trình cập nhật Bộ Quy tắc ứng xử và xây dựng sổ tay hướng dẫn về phòng chống và giải...
Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Bộ Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

2 năm trước

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Kế hoạch xây dựng tài liệu hướng dẫn những nội dung liên quan tới quấy rối tình dục tại nơi làm...
Top Views