THỨ HAI, NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2024 09:20

Những thành tựu trong công tác đối ngoại của Phật giáo Việt Nam

Những thành tựu trong công tác đối ngoại của Phật giáo Việt Nam

2 năm trước

Là thành viên sáng lập của nhiều tổ chức Phật giáo thế giới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã mở rộng hoạt động đối ngoại đa phương theo định hướng ngoại giao văn hóa, ngoại giao...
Top Views