THỨ HAI, NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2024 10:42

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình phòng, chống xâm hại trẻ em

13/07/2023 | 19:12
Thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em (BVTE); phòng, chống xâm hại trẻ em (XHTE), đảm bảo an toàn cho tất cả trẻ em. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai các hoạt động BVTE phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình trẻ em để xây dựng kế hoạch bảo vệ và có biện pháp phòng ngừa XHTE hợp lý.
Một buổi tọa đàm chia sẻ kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em của huyện Tân Yên.

Một buổi tọa đàm chia sẻ kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em của huyện Tân Yên.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống XHTE

Tình hình XHTE nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng luôn là vấn đề nhức nhối, gây bức xúc đối với toàn xã hội. Thời gian qua, số vụ XHTE xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tuy giảm, nhưng tiềm ẩn phức tạp và là vấn đề nóng luôn được dư luận chú ý quan tâm.

Theo tổng hợp, từ cuối năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra hơn 50 vụ XHTE, trong đó gần 60 trẻ bị xâm hại tình dục, phần lớn trong độ tuổi từ 13 đến dưới 16 tuổi. Hành vi XHTE đã tác động, ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần đối với nạn nhân, gây hoang mang, bất bình trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện Luật Trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án, Chương trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH liên quan đến trẻ em.

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo chuyên đề hoặc lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ về trẻ em vào Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương. Hằng năm, Sở LĐ-TB&XH đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai, đôn đốc thực hiện, kiểm tra giám sát công tác trẻ em đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về BVTE và phòng, chống XHTE được quan tâm; chú trọng giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, hướng dẫn trẻ em nhận biết các nguy cơ xâm hại, kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân… bằng nhiều hình thức. Trong đó, ưu tiên quan tâm tuyên truyền tới vùng miền núi, khó khăn, dân tộc thiểu số, nhóm trẻ em yếu thế, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt… Kết quả hoạt động tuyên truyền từ tháng 6/2020 đến nay như sau:

Sở LĐ-TB&XH: Chủ trì, phối hợp tổ chức hàng trăm hội thảo, diễn đàn, hội thi, hội nghị truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; căng treo hàng nghìn băng rôn, phướn thả; in, cấp phát hàng chục nghìn tờ rơi, tờ gấp, poster; tổ chức tuyên truyền lưu động... Từ năm 2020 đến nay, đã tổ chức 33 lớp tập huấn cho 4.274 đại biểu là cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE), phòng, chống XHTE tại địa phương, cơ sở.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tuyên truyền lồng ghép trên 2.000 tin, bài, chương trình, chuyên trang, chuyên mục. Hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã phát thanh hàng nghìn tin, bài.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo 100% các trường học tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; xây dựng, duy trì “Hòm thư vì bạn”, “Hòm thư góp ý” trong các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Công an tỉnh: Tổ chức các buổi tuyên truyền cho hơn 12.300 em học sinh và các thầy cô giáo tại các điểm trường. Thiết lập đường dây nóng, tăng cường tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, fanpage của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; giáo dục trẻ em giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; ban hành kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, tích cực chỉ đạo tuyên truyền về nội dung các tiêu chí ứng xử trong gia đình…

Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác BVTE

Bắc Giang là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, dân cư phân tán, nhiều dân tộc cùng chung sống, dân trí một số nơi còn thấp, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống XHTE chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phù hợp với từng vùng miền, từng nhóm đối tượng cụ thể.

Bên cạnh đó, người bị hại và gia đình thường có tâm lý e ngại, lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống; trong nhiều vụ án người bị hại còn quá nhỏ tuổi… nên chưa mạnh dạn tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng. Ngoài ra, với sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ số khiến giới trẻ trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên dễ dàng tiếp cận, ảnh hưởng đến tâm sinh lý vị thành niên, quan hệ tình dục sớm và không an toàn. Sự phát triển mạnh mẽ của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng kéo theo số lượng công nhân, người lao động từ các địa phương khác đến làm ăn, sinh sống rất lớn gây khó khăn trong công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân và trẻ em.

Trước thực tế đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang xác định, để các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống XHTE đạt mục tiêu đề ra, giải pháp căn cơ nhất là cần tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở các cấp, các ngành về công tác BVCSTE; phòng, chống tội phạm XHTE... Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu về BVCSTE nói chung và phòng, chống tội phạm XHTE nói riêng. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, nhất là số đối tượng đã có tiền án về tội XHTE, số thanh, thiếu niên hư, có biểu hiện tham gia các băng nhóm tội phạm, số trẻ em nghiện ma tuý, bỏ học, lang thang… Tăng cường công tác quản lý nhân, hộ khẩu, quản lý các cơ sở kinh doanh như: khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke, Internet… từ đó chủ động các kế hoạch, phương án phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả, nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Can thiệp, hỗ trợ kịp thời trường hợp trẻ em bị xâm hại ngay sau khi được phát hiện. Thay đổi nội dung, hình thức triển khai các hoạt động BVCSTE; phòng, chống XHTE phù hợp với tình hình thực tiễn…

Đặc biệt, Bắc Giang sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BVTE trên mạng Internet, mạng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là các chủ thể trực tiếp nuôi dưỡng, quản lý các em. Từ đó, tạo ra dư luận rộng khắp, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về XHTE. Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở, nhân rộng mô hình về phòng, chống XHTE.

Minh Nhật
Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành 'nghĩa địa cho trẻ em'

Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành "nghĩa địa cho trẻ em"

3 tháng trước

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 6/11 cho biết việc bảo vệ dân thường "phải là điều tối quan trọng" trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine, đồng...
Nhớ bác tôi: Liệt sĩ Ngô Văn Luyện

Nhớ bác tôi: Liệt sĩ Ngô Văn Luyện

7 tháng trước

Bác Ngô Văn Luyện – Anh ruột bố tôi, là liệt sĩ chống Pháp, hy sinh năm 1950 tại trận đánh ở Xuân Bồ, Quảng Bình, lúc đó bác tôi là đại đội trưởng.
Quảng Trị tiếp tục tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ vào buổi tối

Quảng Trị tiếp tục tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ vào buổi tối

7 tháng trước

Ngày 12/7, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị Lê Nguyên Hồng cho biết, tỉnh tiếp tục tổ chức đón thân nhân liệt sỹ và du khách đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc...
Chương trình nghệ thuật 'Vết chân tròn trên cát' tri ân các anh hùng, liệt sỹ

Chương trình nghệ thuật "Vết chân tròn trên cát" tri ân các anh hùng, liệt sỹ

7 tháng trước

Tối 23/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chương trình nghệ thuật "Vết chân tròn trên cát" sẽ diễn ra nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).