THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 07 NĂM 2024 02:48

Hỏa hoạn - Trẻ cần làm gì để bảo vệ mình?

Hỏa hoạn - Trẻ cần làm gì để bảo vệ mình?

2 năm trước

Những vụ hỏa hoạn thường để lại hậu quả rất nặng nề, đặc biệt với trẻ em. Vì vậy, trẻ em cần được trang bị và thực hành những kỹ năng thoát hiểm để khi có cháy nổ xảy ra,...
Top Views