THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2024 03:44

Thu gom ve chai gây quỹ vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thu gom ve chai gây quỹ vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

2 năm trước

Mô hình “Thu gom ve chai gây quỹ vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã góp phần nâng cao nhận thức...
Top Views