THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2024 04:43

Một quốc gia trẻ đi học suốt 7 năm không chấm điểm, không gia sư hay học thêm

Một quốc gia trẻ đi học suốt 7 năm không chấm điểm, không gia sư hay học thêm

1 năm trước

Không có áp lực thi cử, trường học ở quốc gia này chính là nơi để trang bị cho trẻ những kiến thức sống quan trọng trong tương lai. Những đứa trẻ cấp một, cấp hai ở đây đã có thể...
Top Views