THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2024 02:02

Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ 31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022

Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ 31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022

2 năm trước

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.
Top Views