THỨ SÁU, NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 2024 04:48

Liên hoan phim về môi trường đầu tiên tại Việt Nam

Liên hoan phim về môi trường đầu tiên tại Việt Nam

1 năm trước

#ItsTimeToAct - A Nature Film Festival in Vietnam là liên hoan phim về môi trường đầu tiên tại Việt Nam với sự góp mặt các bộ phim trong nước và quốc tế; các buổi trò chuyện chuyên đề về môi...
Tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8

Tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8

1 năm trước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 8. Thời gian...
Top Views