CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 09:05

Phát hành Bộ sách Lịch sử ngôn ngữ

Phát hành Bộ sách Lịch sử ngôn ngữ

2 năm trước

Ngày nay không ai lại không cần sử dụng ngôn ngữ. Ngôn ngữ mà chúng ta đang dùng không đơn thuần là sản phẩm của hơn một triệu năm tiến hóa mà còn là thứ vũ khí giúp loài người trở...
Top Views