THỨ HAI, NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2024 08:33

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc chuyển đổi môn học tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc chuyển đổi môn học tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông mới

1 năm trước

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT.
Học sinh dân tộc thiểu số cần được học ngôn ngữ của dân tộc mình từ cấp tiểu học

Học sinh dân tộc thiểu số cần được học ngôn ngữ của dân tộc mình từ cấp tiểu học

2 năm trước

Học tiếng dân tộc là để duy trì, bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số (DTTS). Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn học tiếng DTTS là môn học tự...
Top Views