THỨ BA, NGÀY 25 THÁNG 06 NĂM 2024 06:41

Nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn

Nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn

1 năm trước

Nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường nhận thức của thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số”. Dự án Em Vui đã mang lại những...
Ứng dụng công nghệ và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng giúp ngăn chặn tảo hôn hiệu quả

Ứng dụng công nghệ và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng giúp ngăn chặn tảo hôn hiệu quả

2 năm trước

Các Câu lạc bộ Trẻ em và Diễn đàn dành cho thanh thiếu niên do Plan International hỗ trợ là nơi các bạn trẻ học hỏi và cùng nhau hành động nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn và tạo ra một...
Top Views