CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 09:09

Câu chuyện Jazz Việt Nam là từ Quyền Văn Minh mà được viết tiếp...

Câu chuyện Jazz Việt Nam là từ Quyền Văn Minh mà được viết tiếp...

1 năm trước

“Chơi jazz ở Việt Nam: Quyền Văn Minh và nhạc jazz Hà Nội” - cuốn sách kể lại cuộc hành trình jazz ra đời ở Việt Nam, tập trung vào câu chuyện của nghệ sĩ Quyền Văn Minh - người đã tận...
Top Views