THỨ HAI, NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2024 07:36

Khánh Hòa: Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ thông năm 2023

Khánh Hòa: Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học phổ thông năm 2023

10 tháng trước

Hơn 2.513 học sinh lớp 12 và 505 học sinh lớp 11 của tỉnh Khánh Hòa đã được tham gia các buổi tư vấn với chuyên đề: “Tư vấn, định hướng Nghề nghiệp - Việc làm cho học sinh Trung học...
Quảng Ninh: Tạo đà phát triển thị trường lao động, đảm bảo nguồn nhân lực phát triển KT-XH

Quảng Ninh: Tạo đà phát triển thị trường lao động, đảm bảo nguồn nhân lực phát triển KT-XH

1 năm trước

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Ninh có khoảng 2.000 đơn vị, doanh nghiệp thành lập mới, gần 900 doanh nghiệp tạm dừng sản xuất kinh doanh trước đó bắt đầu hoạt động trở lại. Đến nay,...
Top Views