THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2024 12:49

Địa phương kết hợp học trực tiếp và trực tuyến tùy theo cấp độ dịch

Địa phương kết hợp học trực tiếp và trực tuyến tùy theo cấp độ dịch

2 năm trước

Liên quan đến việc đi học, nhất là khối tiểu học, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2022, báo chí nêu vấn đề: Nhiều ý kiến cho rằng cần kết hợp học trực tiếp và trực...
Top Views