THỨ TƯ, NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2024 12:31

Thẩm định và lựa chọn tài liệu sử dụng trong trường mầm non phải dễ hiểu, thiết thực

27/11/2021 | 06:52
Tài liệu trong các cơ sở giáo dục mầm non phải bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu, dễ thực hiện, thiết thực trong nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đó là một trong những nguyên tắc lựa chọn tài liệu trong Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Về nguyên tắc lựa chọn tài liệu, Thông tư quy định tài liệu được lựa chọn trên cơ sở thực tiễn việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, chương trình giáo dục nhà trường, kế hoạch năm học chung của toàn ngành, nguồn lực của địa phương, nhà trường và cha mẹ, người chăm sóc trẻ em; bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu, dễ thực hiện, thiết thực trong nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Tài liệu dành cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non phải được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; học liệu là xuất bản phẩm dành cho trẻ em lựa chọn thực hiện theo quy định hiện hành về việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Hội đồng lựa chọn tài liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non (Hội đồng) do người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non thành lập có nhiệm vụ lựa chọn tài liệu phù hợp nhằm thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non.

Thành phần Hội đồng bao gồm: Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, tổ trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên các nhóm/lớp. Thành viên Hội đồng phải có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên và ít nhất có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Tổng số thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu 7 người. Đối với cơ sở giáo dục mầm non có ít hơn 5 nhóm, lớp thì số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu là 5 người.

Hội đồng lựa chọn tài liệu có trách nhiệm lựa chọn, đề xuất những tài liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non theo quy định. Các thành viên trong Hội đồng chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá đối với tài liệu được lựa chọn.

Các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức lựa chọn tài liệu, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; báo cáo phòng giáo dục và đào tạo kết quả lựa chọn tài liệu; chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý, cha mẹ/người chăm sóc trẻ em về quyết định lựa chọn tài liệu.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non sử dụng có hiệu quả những tài liệu đã lựa chọn trong tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT quy định về việc biên soạn, thẩm định và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 21/12/2021.

Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT quy định tài liệu dành cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non phải đáp ứng các yêu cầu:

• Phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật;

• Nội dung, hình thức của tài liệu phù hợp với văn hoá, lịch sử, địa lý, đạo lý, thuần phong mỹ tục. Đồng thời đảm bảo tính khoa học, sư phạm, thẩm mỹ, đảm bảo Quyền trẻ em…

• Phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non.

• Các thuật ngữ, các khái niệm, định nghĩa, sự kiện, hình ảnh bảo đảm tính chính xác, khách quan, nhất quán; các hình ảnh, sự kiện, số liệu có nguồn gốc rõ ràng;

• Hình thức trình bày tài liệu cân đối, hài hoà, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ, tranh, ảnh, bản đồ, hình vẽ phù hợp với nội dung giáo dục và quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Bảo Ngọc
Khởi động Cuộc thi 'Trường học không ma tuý'

Khởi động Cuộc thi "Trường học không ma tuý"

3 tháng trước

Ngày 4/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết đang phối hợp với Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc thi "Trường học không ma tuý" dành cho...
Nhân rộng mô hình giáo dục giới tính cho trẻ mầm non từ 3 - 5 tuổi

Nhân rộng mô hình giáo dục giới tính cho trẻ mầm non từ 3 - 5 tuổi

2 năm trước

Mô hình “Các hoạt động giáo dục giới tính Era cho trẻ từ 3-5 tuổi - Kỹ năng phòng tránh xâm hại” của Viện nghiên cứu khoa học giáo dục sau gần 2 năm triển khai tại TP.HCM đã gặt hái...