THỨ SÁU, NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2024 05:37

Thanh Hóa tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

20/10/2021 | 20:17
Để trẻ em phát triển toàn diện, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 1/7/2019 đến ngày 30/6/2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 135 trẻ em bị xâm hại được phát hiện và xử lý. Trong đó, có 18 trẻ em bị bạo lực, 99 trẻ em bị xâm hại tình dục, 1 trẻ em bị mua bán và 17 trẻ em bị các hành vi xâm hại khác.

Tình trạng trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là bạo lực và xâm hại tình dục được thông tin ngày càng nhiều cho thấy nhận thức của nhân dân về vấn đề xâm hại trẻ em ngày càng được nâng cao. Người dân đã nhận diện được các hành vi xâm hại trẻ em, dám lên tiếng, dám tố cáo các hành vi này.

Trẻ em với các vấn đề về trẻ em tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Trẻ em với các vấn đề về trẻ em tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các bộ, ngành trung ương về công tác trẻ em, từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, nhất là phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được chú trọng tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 12 lớp tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo vệ trẻ em cho 780 lượt cán bộ làm công tác trẻ em cấp huyện và cấp xã, tổ chức 30 lớp tập huấn truyền thông phổ biến tuyên truyền về Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 6/9/2017 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều về Luật trẻ em; trang bị kiến thức kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ cho 2.242 đại biểu là các bậc phụ huynh, trẻ em tại cộng đồng; in và cấp phát 34.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS cho gia đình và trẻ em, phòng, chống đuối nước trẻ em; 4.000 cuốn sách “tài liệu hướng dẫn thúc đẩy quyền tham gia trẻ em” và “tài liệu hướng dẫn mô hình câu lạc bộ trẻ em”; in và cấp 2.000 cuốn Sổ theo dõi trẻ em trong gia đình tới từng thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh để cập nhật thông tin trẻ em; tổ chức treo 125 băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân Tháng hành động vì trẻ em.

Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý. Đã tổ chức 8 Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 2.400 cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó lồng ghép các quy định của pháp luật về trẻ em; phát hành hơn 100.000 tờ gấp pháp luật cho người dân ở xã, phường, thị trấn trong năm 2020 và 2021; in ấn, phát hành hơn 2.400 cuốn Bản tin Tư pháp và phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để phát sóng, đăng tải các chương trình, chuyên trang, chuyên mục có nội dung tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Mỗi năm, thực hiện khoảng 300 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và thực hiện tham gia tố tụng hơn 500 vụ việc cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý. Năm 2020, thực hiện 125 vụ án liên quan đến trẻ em và người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; trong 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện 49 vụ liên quan đến trẻ em và người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Góc truyền thông của nhóm trẻ huyện Thường Xuân tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Góc truyền thông của nhóm trẻ huyện Thường Xuân tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị đoan nhân Tháng hành động vì trẻ em hàng năm. Tính đến tháng 6/2021, tỉnh Thanh Hóa đã duy trì và nhân rộng được 410 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình với 2.050 Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững", từ đó đã tác động giảm thiểu được các vụ bạo lực, các vụ xâm hại trẻ em xảy ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong ngành giáo dục; chỉ đạo các đơn vị, các nhà trường thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; hướng dẫn các đơn vị triển khai các giải pháp phòng tránh tai nạn, thương tích trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong các nhà trường, trong đó tập trung vào các quyền cơ bản như: quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với lứa tuổi, được kiến nghị, bày tỏ ý kiến, quan điểm riêng của mình về các vấn đề về trẻ em; quyền được người lớn lắng nghe và phản hồi các kiến nghị, ý kiến của mình; quyền được tham gia vào quá trình ra quyết định; quyền được kết giao, được thành lập hoặc tham gia các nhóm, các hoạt động xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí chủ động, tăng cường thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các giải pháp, biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh hóa thường xuyên triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em tại các trường học, địa bàn dân cư đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bởi đây là những nơi xảy nhiều vụ xâm hại trẻ em.

Tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em cũng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện bằng các hình thức đa dang, phong phú như: tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã, treo các pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ trong đó có các nội dung tuyên truyền về Luật Trẻ em, các chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em...

Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong đó tập trung vào phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Qua hoạt động tuyên truyền đã có những tác động tích cực đến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân đặc biệt là cha mẹ, người trực tiếp chăm sóc trẻ em và trẻ em, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ an toàn cho trẻ em.

Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Hiện nay, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc “Tăng cường giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”. Nội dung trọng tâm của Nghị quyết là thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực phục vụ cho công tác trẻ em nói chung và công tác phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. Tạo điều kiện tốt nhất để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được phát triển một cách toàn diện...” – bà Hương thông tin.

Mộc Miên
Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành 'nghĩa địa cho trẻ em'

Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành "nghĩa địa cho trẻ em"

5 tháng trước

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 6/11 cho biết việc bảo vệ dân thường "phải là điều tối quan trọng" trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine, đồng...
Thanh Hóa mở phiên tòa giả định xét xử hành vi xâm hại trẻ em

Thanh Hóa mở phiên tòa giả định xét xử hành vi xâm hại trẻ em

2 năm trước

Ngày 12/10, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Truyền thông phiên tòa giả định xét xử hành vi xâm hại trẻ em tại thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung.
Thanh Hóa chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Thanh Hóa chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

2 năm trước

Xác định tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thời gian qua, các cấp, ngành tỉnh Thanh Hóa luôn có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ...
Thanh Hóa cấp phát gạo cho 10.911 học sinh

Thanh Hóa cấp phát gạo cho 10.911 học sinh

2 năm trước

Ngày 14/10, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về việc cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2021-2022...