THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2024 03:39

Giáo dục hoà nhập cho trẻ khiếm thính

Giáo dục hoà nhập cho trẻ khiếm thính

1 năm trước

Nhiều năm qua, công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính luôn là trọng tâm trong công tác giáo dục của Trường PTCS Xã Đàn thông qua các hoạt động xây dựng kỹ năng sống, truyền dạy...
Top Views