THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2024 12:36

Thông tư mới về Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học

09/02/2022 | 08:12
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT quy định Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học. Chương trình nhằm trang bị cho học viên các kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động tư vấn du học; khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học trong hoạt động tư vấn du học.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chương trình là sau khi được đào tạo, học viên nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và giáo dục nghề nghiệp; các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động tư vấn du học; liên kết đào tạo, công nhận văn bằng; quy định về xuất nhập cảnh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đồng thời nắm vững và vận dụng được kiến thức cơ bản về hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; nghiệp vụ tư vấn du học; những kiến thức cơ bản về văn hóa, phong tục tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ đến học và các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn du học. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn du học.

Về nội dung đào tạo, có tổng số 10 tín chỉ, tổng số tiết dạy trên lớp là 230 tiết, trong đó có 70 tiết lý thuyết, 160 tiết thảo luận, thực hành (01 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết, 01 tiết lý thuyết tương đương 02 tiết thảo luận thực hành, mỗi tiết học là 50 phút).

Cấu trúc chương trình đào tạo gồm có 6 học phần: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; hệ thống giáo dục, giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; nghiệp vụ tư vấn du học; phát triển giáo dục quốc tế, tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế phục vụ hoạt động tư vấn du học; thị trường du học; thực hành rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ tư vấn du học.

Cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học bám sát quy định tại Chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư này để thông báo tuyển sinh. Học viên đăng ký tham gia khóa học theo thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.

Hình thức tổ chức đào tạo gồm: đào tạo trực tiếp, đào tạo trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Trong đó, thời gian đào tạo trực tuyến không quá 30% tổng thời gian của Chương trình đào tạo.

Những học viên có điểm thi kết thúc khóa đào tạo đạt từ 5 điểm trở lên thì được cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học. Các cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học cấp chứng chỉ cho học viên theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022.

Việt Cường
Khởi động Cuộc thi 'Trường học không ma tuý'

Khởi động Cuộc thi "Trường học không ma tuý"

6 tháng trước

Ngày 4/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết đang phối hợp với Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc thi "Trường học không ma tuý" dành cho...
Ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo

Ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo

2 năm trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đổi mới...
11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2 năm trước

Năm 2022, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 và Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong...