THỨ SÁU, NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2024 05:56

Giáo dục hoà nhập cho trẻ khiếm thính

Giáo dục hoà nhập cho trẻ khiếm thính

1 năm trước

Nhiều năm qua, công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính luôn là trọng tâm trong công tác giáo dục của Trường PTCS Xã Đàn thông qua các hoạt động xây dựng kỹ năng sống, truyền dạy...
Top Views