THỨ HAI, NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2024 08:42

Xử phạt người mẹ khai tử con trai 3 tuổi khi đang còn sống

Xử phạt người mẹ khai tử con trai 3 tuổi khi đang còn sống

1 năm trước

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt người mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi khi còn sống với số tiền 15 triệu đồng.
Top Views