CHỦ NHẬT, NGÀY 14 THÁNG 07 NĂM 2024 10:48

Bị bắt giữ vì cho con trai 10 tuổi xăm hình ở Mỹ

Bị bắt giữ vì cho con trai 10 tuổi xăm hình ở Mỹ

1 năm trước

Tranh cãi xung quanh việc xăm cho trẻ vị thành niên vẫn chưa đi đến kết quả sau hơn 100 năm. Điều này được thể hiện rõ qua luật của các tiểu bang ở Mỹ.
Top Views