THỨ SÁU, NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2024 05:57

Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em

22/01/2023 | 06:18
“Tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em” là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trẻ em năm 2023.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác trẻ em năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác trẻ em năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Bên cạnh đó, chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em. Giảm dần số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; kiểm soát và giảm số lượng trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Bảo đảm việc hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và trẻ em bị xâm hại; bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em.

Tại Hội nghị tổng kết công tác trẻ em năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết, trong năm 2022, hệ thống pháp luật, chính sách về trẻ em tiếp tục được quan tâm rà soát, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu về công tác trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em được đẩy mạnh.

Các địa phương cơ bản thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đánh giá việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; kịp thời xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt về phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em. Công tác truyền thông tiếp tục được quan tâm theo hướng mở rộng đối tượng tiếp cận truyền thông với mục đích là truyền thông đến từng hộ gia đình, cộng đồng dân cư. Việc theo dõi sát tình hình, nắm thông tin, cung cấp thông tin cho báo chí để định hướng dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên.

Công tác kiểm tra, thanh tra được tăng cường, đặc biệt kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất về phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em. Kịp thời chỉ đạo và kiến nghị giải quyết các vấn đề về thực hiện quyền trẻ em và các vụ việc xâm hại trẻ em (XHTE). Phối hợp triển khai kết nối liên thông cơ sở dữ liệu trẻ em với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chất lượng, kịp thời, hiệu quả; công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về lĩnh vực trẻ em được ghi nhận với nhiều kết quả tích cực, nhiều hoạt động hợp tác quốc tế sâu rộng, cả trực tuyến và trực tiếp.

te2

Năm 2023, tình hình trẻ em và việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em tiếp tục đứng trước những thách thức khi kinh tế thế giới suy thoái, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ thất nghiệp và di cư gia tăng. Nhưng với quan điểm dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em và luôn ưu tiên đảm bảo quyền trẻ em và không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, trong bối cảnh đất nước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, các vấn đề về trẻ em sẽ tiếp tục được giải quyết trên tinh thần chủ động và thiết thực, các quyền của trẻ em sẽ được bảo đảm ở mức cao nhất với sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, sự chung tay, chung sức của xã hội.

Theo đó, Cục Trẻ em sẽ tập trung triển khai các giải pháp như: Tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo đảm quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TƯ ngày 05/12/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; đề xuất xây dựng, trình Bộ Chính trị/Ban Bí thư ban hành Chỉ thị của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em trong tình hình mới; gắn trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt cấp cơ sở gần dân.

te

Hướng dẫn, tổ chức triển khai pháp luật, chính sách về trẻ em, phòng, chống XHTE, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em và các chính sách khác có liên quan đến trẻ em.

Chỉ đạo địa phương quan tâm tăng cường bố trí ngân sách và nhân lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em, đặc biệt về bảo vệ trẻ em, vận động nguồn lực xã hội thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; nhân rộng điển hình địa phương trong việc bố trí nhân lực cho công tác bảo vệ trẻ em; chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức đánh giá, sơ kết việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt có liên quan đến trẻ em giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng và triển khai các quy chế phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em, thực hiện quy trình, kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị xâm hại.

Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế về quyền trẻ em, đặc biệt thể hiện rõ vai trò quốc gia tiên phong của Việt Nam trong việc tham gia và thực hiện các Phong trào/Liên minh toàn cầu về phòng, chống bạo lực XHTE, phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; tăng cường sự hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế đa phương và song phương về bảo đảm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em.

Đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm tra, thanh tra công tác phòng chống XHTE, tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước và công tác chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội; hướng dẫn thống kê việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em.

Châu Anh Hưng
Khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023

Khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023

6 tháng trước

Tại Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, tối 11/11 đã khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch, liên hoan trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên Gia Lai 2023 với chủ đề “Gia...
An toàn của con trẻ

An toàn của con trẻ

1 năm trước

Khi mà nhiều trẻ em náo nức đón Tết đầm ấm bên gia đình, thì thi thể bé Hạo Nam vẫn nằm lạnh lẽo trong trụ bê tông rỗng cắm sâu 35m vào lòng đất.
Đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi

Đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi

1 năm trước

Dự thảo Luật Căn cước công dân (CCCD) mới đề xuất trẻ dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì được cấp CCCD đồng thời khi đăng ký khai sinh.
Bảo vệ, bảo đảm quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em

Bảo vệ, bảo đảm quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em

1 năm trước

Trẻ em là tương lai của đất nước. Chính vì vậy, Ðảng và Nhà nước ta luôn coi việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ, chiến lược được ưu tiên hàng...
Những nỗ lực của Việt Nam trong công tác bảo vệ trẻ em

Những nỗ lực của Việt Nam trong công tác bảo vệ trẻ em

1 năm trước

“Năm 2022, các quy định và chính sách về bảo vệ trẻ em tại Việt Nam đã được tăng cường. Công tác phát triển ngành công tác xã hội, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực phòng, chống...